Planeringsavdelningen utreder just nu hur användningen av universitetshuset kan ökas.
– Universitetsdirektören Caroline Sjöberg har noterat att aktiviteten gått ner, berättar Tom Petersson, utredare vid planeringsavdelningen och projektledare för utredningen. Hon har därför gett oss i uppdrag att utreda hinder för nyttjande och komma med förslag på möjligheter och idéer för  att öka nyttjandet.

Central roll långsiktigt

I utredningens direktiv konstateras att universitetshuset har en central roll i universitetets långsiktiga plan Utvecklingsplan 2050.
– Universitetshuset är centralt både för universitetet och för Uppsala som stad, säger Tom Petersson. Både för dess historia och våra traditioner men också för universitetets synlighet i staden.

Användningen av universitetshuset har sjunkit med ungefär en tredjedel från 2014 till 2019 räknat i antalet bokade timmar. Det är institutionernas utnyttjande som har minskat mest, men även Akademikonferens och externa aktörer har minskat sitt användande.

Enigt kring studentinriktning

Hittills har utredarna pratat med drygt 50 personer som på olika sätt är kopplade till huset eller har verksamhet där, de har också pratat med representanter för vetenskapsområdena.
– Det råder enighet kring att man vill ha ett levande universitetshus genom att studenterna fyller huset. Universitetets ceremonier ska självklart vara kvar men de allra flesta vi har pratat vill inte göra om universitetshuset till ett konferenscentrum eller museum.

Det verkar inte heller troligt att universitetshuset återgår till sin förra funktion där huset fylldes av rektors verksamhet.
– Det är också tydligt att för att bli ett levande hus behöver vi vässa identiteten av universitetshuset. Många känner sig osäkra på vilket av alla universitetets hus som är universitetshuset och vad man kan göra där, säger Lotta Almgren, verksamhetsutvecklare vid planeringsavdelningen och medverkande i utredningen.

Hyran har ökat

Ett problem som behöver lösas är att hyreskostnaden har ökat efter renoveringen av universitetshuset 2016-2017.
– Det är också ganska krångligt att boka lokal i universitetshuset men avdelningen för gemensam service och administration som ansvarar för intendenturfrågor i universitetshuset arbetar just nu med att utveckla ett bättre bokningssystem, säger Tom Petersson.

– Flera vi har pratat med har också lyft fram att en framgångsfaktor skulle vara att ha en roll som höll ihop ansvaret för huset, säger Lotta Almgren.

– Det är också viktigt att utveckla den interna kommunikationen om möjligheterna i universitetshuset. Idag är möjligheterna okända för många inom kärnverksamheten, säger Tom Petersson.

Utredningen ska överlämnas till universitetsdirektören i juni.
– Tanken är att universitetsdirektören utifrån utredningen sedan diskuterar med universitetets nya ledningsgrupp om åtgärder som behöver vidtas, säger Tom Petersson.

Läs mer