Projektet "Universitetsgemensam IT-verksamhet vid UU" har i uppdrag att ta fram förslag och underlag på vilka IT-tjänster och infrastrukturer som ska ingå i en universitetsgemensam IT-verksamhet och vilka medarbetare som ska ingå i en ny universitetsgemensam IT-avdelning.
– IT är en otroligt viktig funktion för hög kvalitet i utbildningen och en världsledande forskning och det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Vi har en bra IT-verksamhet idag men den kan bli bättre genom samarbete och en gemensam beslutslinje, sade Katarina Bjelke, universitetsdirektör och ordförande i styrgruppen för projektet.

– Det verksamhetsnära IT-stödet är väldigt viktigt men behöver samordnas mellan olika delar av universitetet. Universitets mål är högsta möjliga kvalitet i utbildning och forskning och det är då frustrerande när det delvis hämmas av bristande samordning av IT-stödet inom olika delar av universitet, sade Torsten Svensson, vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

– Genom att de lokala IT-medarbetare ingår i ett större sammanhang får de mycket mer kunskaper om vad som händer i hela IT-verksamheten och kan på så sätt vara ett bättre stöd ute på institutionen, sade Johan Tysk, vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Stellan Sandler, vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci, uttryckte en förhoppning om att den nya organisationen ska göra att universitetet snabbare kan införa  - för hela universitetet - nya, smarta lösningar som uppstår någonstans i organisationen.
– Vi kan bli mer snabbfotade och på det sättet höja kvaliteten i både forskning och utbildning.

Första delrapport

Projektets har publicerat sin första delrapport "IT-tjänster och infrastrukturer" på medarbetarportalen.
– Rapporten innehåller de system och tjänster som det vore klokt att vi arbetar tillsammans med, sade Therése Iveby Gardell, biträdande universitetsdirektör och projektledare.

I projektet arbetar man nu på att identifiera vilka IT-medarbetare som arbetar med de olika system och tjänster som ingår i rapporten. Tanken är att de medarbetarna organisatoriskt ska samlas i avdelningen för universitetsgemensam IT som kommer att starta.
– Om du arbetar med något av områdena i rapporten kommer du med stor sannolikhet att organisatoriskt arbeta i den nya avdelningen, sade Therése Iveby Gardell.

Samtidigt pågår intervjuer för rekrytering av en IT-direktör efter nuvarande IT-chefen Mia Lindegren som går i pension.
– Från april hoppas vi att en ny IT-direktör ska kunna bygga den nya IT-organisationen i samarbete med alla medarbetare som ska ingå i organisationen och förhoppningsvis kan den nya avdelningen bemannas från halvårsskiftet 2019, sade Therése Iveby Gardell.

IT-medarbetare samlas organisatoriskt

De IT-medarbetare som arbetar med universitetsgemensamma tjänster och system kommer alltså flyttas organisatoriskt till nya  avdelningen för universitetsgemensam IT men de kommer fysiskt vara kvar där de är placerade idag och åtminstone till att börja med ha samma arbetsuppgifter.
– Det är väldigt avgörande att det verksamhetsnära IT-stödet fungerar för hela universitet och därför är det inte aktuellt att flytta någon IT-medarbetare fysiskt. Istället vill vi öka samarbetet och få en beslutslinje genom att organisatoriskt placera IT-medarbetarna inom samma avdelning, sade Therése Iveby Gardell.

Tidsplanen för projektet och införandet av en ny organisation är ganska kort, rektor beslutade om direktiv för projektet i september 2018.
– Tempot är en viktig faktor vid stora förändringsprojekt. Det finns behov att kraftsamla kring frågan men det kan man inte göra hur länge som helst och medarbetare har rätt att få besked så snart det går kring organisationsförändringar. Men det medför också att organisationen antagligen kommer att behöva revideras när det konkreta arbetet börjar och man ser problem som inte gick att förutse, sade Therése Iveby Gardell.

Läs mer

Gemensam IT-verksamhet vid universitetet, här finns också delrapporten "IT-tjänster och infrastrukturer"