-    Med min bakgrund i medicinsk forskning vid Karolinska så kunde jag inte tacka nej när erbjudandet kom, säger Katarina.  Jag har haft fantastiska år här i Uppsala. Både roliga och utmanande. Det är aldrig riktigt rätt tillfälle att byta jobb och jag hade förstås önskat att vi hunnit arbeta längre tillsammans. Jag arbetar dock vidare för Uppsala universitet ytterligare sex månader och ser fram emot den tiden.
 
Rekryteringen av en ny universitetsdirektör kommer att inledas inom kort. HR-direktör Eliane Forsse kommer leda arbetet. Konsistoriet beslutar om anställning om universitetsdirektör.

Pressmeddelande från KI