Huvudsyftet med rapporten är att producera bibliometrisk statistik över publiceringsvolym, publiceringsnivå, citeringsinflytande, samarbete (i termer av sampublicering) och open access.

- Vi har en ganska bra mix av bibliometriska indikatorer i Annual Bibliometric Monitoring och vissa institutioner vid universitetet har mycket höga citeringsvärden, säger Per Ahlgren, bibliometriker vid planeringsavdelningen, universitetsförvaltningen.

Målgrupperna för rapporten är i första hand universitetets ledning, områdesledning, dekaner, institutionsstyrelser och forskare.

Hela rapporten hittar du i DiVA.

Mer om bibliometri på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats.