Universitetet har nu påbörjat en inventering av befintlig skyddsutrustning för att kunna bistå kommuner och regionen med material. Just nu handlar det om skyddsutrustning som universitetet kan avvara när den övriga verksamheten pågår som vanligt.

Miljöchef Karolina Kjellberg är samordnare för den omfattande inventeringsprocessen.

- Alla prefekter och intendenter har fått uppdrag att samordna lokala inventeringar i sin verksamhet. Skyddsutrustning som finns ute på institutioner och campus kan, om Länsstyrelsen och Regionen bekräftar ett behov samt specificerar vad behovet utgörs av, då snabbt komma till användning i vården. Vi har även fått frågor om att bistå med tillverkning av handsprit, något vi också börjat titta på.

Om du har frågor om inventeringen och arbetet med att avvara skyddsutrustning vid universitetet kan du mejla till skyddsutrustning@uu.se.