Som en följd av vårdkrisen, med anledning av covid-19, har vetenskapsområdet för medicin och farmaci fått förfrågan om att inrätta en kurs för reaktivering av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, som i dagsläget inte arbetar i vården. En dialog har förts med Region Uppsala, Uppsala kommun och Akademiska sjukhuset för att identifiera behovet av en sådan kurs och nu har alltså rektor beslutat om att inrätta en sådan kurs.

Utbildningen omfattar tre högskolepoäng, det vill säga två veckor, och antalet kursdeltagare cirka 20 legitimerade sjuksköterskor. Kursen kommer att följas upp med en utvärdering.

Ska underlätta steget tillbaka

Normalt och enligt de bestämmelser som finns vid universitetet, ska en kurs omfatta minst fem högskolepoäng men om särskilda skäl föreligger – som i det här fallet, kan rektor, efter förslag från fakultetsnämnden, besluta om lägre poängtal.

– Det var brist på sjuksköterskor inom vården redan innan coronapandemin och nu är det ännu synligare. När vi fick frågan att starta en reaktiveringskurs för sjuksköterskor blev vårt svar ett självklart ja. Med en reaktiveringskurs hoppas vi kunna stödja de sjuksköterskor som vill och kan hjälpa till i denna sjukvårdskris, säger Ulrika Pöder, ordförande i programkommittén för sjuksköterskeprogrammet. 

– Om det är länge sedan man arbetade som sjuksköterska, eller om man kanske har arbetat inom verksamheter som inte är så sjukvårdskrävande, så kan steget kännas långt att återgå till sjukhusvård eller till komplex äldrevård, där sjuksköterskan ofta arbetar ensam. Genom en reaktiveringskurs kan steget tillbaka till vården förhoppningsvis kännas lättare. Med fler sjuksköterskor i vården kan också fler sjuksköterskor få välbehövlig semester. Har vi tur kanske till och med några reaktiverade sjuksköterskor vill fortsätta i vården även efter coronapandemin,

Vilka andra möjligheter finns att få tillbaka tidigare vårdpersonal? 

– Självklart spelar både arbetsmiljö, kompetensutveckling och lön in i valet av arbete. Att arbeta som sjuksköterska är ansvarsfullt, det är både tungt och stressigt många gånger men samtidigt ett alldeles fantastiskt yrke. Arbetet kan dock skapa stress när tiden inte räcker till att ge den goda vård som hen är utbildad att ge.

Reaktivieringsursen startar 8 juni och pågår till midsommar och det är inte omöjligt att den ges igen om intresse finns. 

– I den här kursen riktar vi in oss på att ge grundläggande kompetens men vi kommer också att kunna skräddarsy visst innehåll, så det passar sjuksköterskor med olika behov av reaktivering. Sedan får sjukvårdsverksamheten ta över och ge sjuksköterskan den specifika kunskap som krävs för just den verksamheten där hen ska arbeta, säger Ulrika Pöder.