På rekommendation av styrgruppen för projektet Ny lärplattform vid Uppsala universitet har ledningen för e-portföljen Utbildningsstöd beslutat att hålla Studentportalen öppen ytterligare en termin, vilket betyder att undervisning kan bedrivas i Studentportalen även under vårterminen 2021.

Kursregistrering, tentamensanmälan och kursvärdering kommer under läsåret 20/21 att finnas kvar i Studentportalen.

Behov av att frigöra resurser

På grund av coronaviruset bedriver hela universitetet nu distansundervisning och flera av de resurser som ingår i projektet måste fokusera på det stöd som verksamheten behöver. 

Beslutet att förlänga tidplanen tillgodoser även starka önskemål från verksamheten för att i detta särskilda läge kunna frigöra tid för lärare och administratörer.

Beslutet innebär också att projektet kan ge stöd till de som vill gå in i Studium tidigare, redan under innevarande termin, för att dra nytta av de utmärkta verktyg som finns för distansundervisning. Tidplanen för de som flyttar sin undervisning från Ping Pong påverkas inte.

Mer detaljerad information hittar du på Vårt UU/Pågående projekt/Ny lärplattform.