Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) levererar paketerade utvecklingstjänster och hyr ut IT-specialister efter behov, såväl inom universitetet som till externa parter. Priserna för specialisttjänster inom IT så som "utökad support", "teknisk systemadministration" och "utveckling" har varit desamma sedan UIT startade sin verksamhet. Dock har kostnader ökat över tid, vilket låg bakom den justering av priserna för specialisttjänster inom universitetet som var nödvändig under våren 2022. Läs mer om denna justering här

Samma ökade kostnader påverkar även timtaxor för externa parter, varför det nu är nödvändigt att revidera dessa priser i linje med den justering som genomfördes för interna parter tidigare i år.

De nya priserna inkluderar ett tillägg för utgifter som exempelvis lokaler, infrastruktur och internservice – kostnader som vanligtvis finansieras inom ramen för verksamhetens "overhead" (OH).

De nya priserna för externa parter är som följer:

Taxa 1: 700kr/timme Utökad support (AV/VK, datasalar, funktionsdatorer m.m.).
Taxa 2: 900kr/timme Behovs-och kravanalys, systemutveckling, testning och felsökning, UX-design, teknisk systemadministration, drift, övervakning och uppgradering av server, instrument eller applikation.
Taxa 3: 1050kr/timme

Projektledning (inklusive ledning av omfattande behovs-och kravanalys), förvaltning, integrationsutveckling, IT-arkitektur och verksamhetsutveckling.

Läs mer om specialisttjänster inom IT och vad som inkluderas i de olika taxorna här.

De nya priserna gäller för insatser som beställs från och med 30 augusti 2022 samt för alla avtal som omförhandlas eller nytecknas efter detta datum. UIT har valt att inte höja priserna för de överenskommelser och avtal som tecknats före den 30 augusti, vilket innebär att det under en tid kommer tillämpas olika priser i debiteringen för samma tjänst beroende på när avtalet eller överenskommelsen tecknats. 

UIT påminner om att specialisttjänster nu endast kan avropas per timme. Avtal och överenskommelser för specialisttjänster inom IT har tidigare formulerats med procent av en heltidstjänst (FTE). Tyvärr har det visat sig skapa tolkningsproblematik, varför UIT nu frångår den principen. Istället arbetar UIT med avrop av timmar mot förbrukning eller specificerade antal timmar per år eller månad.

Har du behov av specialisttjänster? Eller undrar du över en befintlig avtal? Kontakta gärna vår IT-support för att komma i kontakt med rätt funktion.