I projektet testar och utvecklar man miljövänliga och kostnadseffektiva tekniker och undersökningsmetoder för geofysisk prospektering.

– Vi är mycket stolta och glada att det arbete vi gör nu har fått ett erkännande att det vi gör är viktigt, säger projektkoordinator Alireza Malehmir, professor i geofysik.

Läs mer om projektet och utmärkelsen på institutionen för geovetenskapers webbplats.