Han blev tillfrågad att medverka i panelsamtalet “Advances in Sample Preparation: A Two-part Panel Discussion Series: Part 1: Automated Sample Preparation for HPLC and GU User” genom det europeiska COST-nätverket (European Cooperation in Science and Technology), ett EU-finansierat, internationellt ramverk av europeiska forskarnätverk inom alla vetenskapsområden, med breda forskningskontakter även utanför Europa.

– Bland det viktigaste i en analytisk metod är att provhantering och upparbetning fungerar väl, annars kvittar det hur avancerad och känslig analysteknik man använder, det blir ändå inga bra och tillförlitliga resultat. Själv har jag mycket fokus på människokroppen, framförallt hjärnans komplexa miljö. För att kunna förstå sjukdomsfenomen där krävs väldigt mycket av såväl provtagning som analys, säger Jonas Bergquist.

Vad inom den aktuella forskningen skulle du särskilt vilja framhålla i dagsläget?

– Det beror väldigt mycket på det aktuella område man studerar, men just precision och robusthet i analytiska metoder ligger väldigt mycket i grunden för framgångsrik inhämtning av nya fakta, speciellt när det gäller analys av komplexa prover och system.

Du måste föranmäla dig för att följa det livesända panelsamtalet (17 september kl 16.00).