Previas tjänster omfattar främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Varje medarbetare kan alltid kontakta företagshälsan för enklare rådgivning och bedömning. Varje medarbetare har också en möjlighet att på eget initiativ kontakta och besöka psykolog/beteendevetare hos företagshälsan vid arbetsrelaterad ohälsa, utan att i förväg samråda med prefekt/chef – så kallade anonyma besök.

Övriga tjänster kan bokas först efter samråd med och godkännande av prefekt eller chef.

Förteckning över alla tjänster som Previa kan tillhandahålla för Uppsala universitet och hur man bokar besök.