Preliminär dagordning:

 • Rektorsrapport. Information. Föredragande: Eva Åkesson
 • Riksrevisionens revisionsberättelse för UU och iakttagelser som de gjort under året UFV 2017/881
  Information. Föredragande: Margaretha Edman Bojeus
 • Uppsala universitets årsredovisning 2017: Kommentarer till revisionsberättelse från Riksrevisionen UFV 2017/881.
  Beslut. Föredragande: Claes Nilsson
 • Rapport från revisionsutskottet. Information. Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Internrevisionens rapport: Prefekten och föreståndares arbetssituation UFV 2017/2161
  Rapport och rekommendationer. Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem
  Rektors yttrande. Beslut. Föredragande: Katarina Bjelke
 • Internrevisionens rapport: verksamhetsplanering och uppföljning UFV 2017/2162
  Rapport och rekommendationer. Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem
  Rektors yttrande. Beslut. Föredragande: Katarina Bjelke
 • Internrevisionen Årsrapport 2017 UFV 2018/587
  Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem,
 • Uppföljning av program för samverkan UFV 2018/549
  Information, diskussion. Föredragande: Jenny Nordquist
 • Uppföljning av program för lika villkor UFV 2018/260
  Information, diskussion. Föredragande: Cecilia Wejryd
 • Uppdrag om revidering av Mål och strategier UFV 2018/641
  Beslut. Föredragande: Eva Åkesson
 • Verksamhetsplan 2019. Förberedande diskussion UFV 2018/187
  Diskussion. Föredragande: Daniel Gillberg
 • Rapport från konsistoriets arbetsgrupp gällande översyn av arbetsordningen UFV 2017/95
  Information. Föredragande: ordföranden