Lisa Freyhult, universitetslektor vid insitutionen för fysik och astronomi, undervisade på en kurs som pågick som bäst, när hon och andra från en dag till en annan, fick flytta över till onlineundervisning.

– Det var tufft, då min kurs också innehåller en del praktiska moment men jag var väldigt öppet mot studenterna med detta. Sen har jag haft tid att omarbeta innehållet och anpassa det till onlineundervisning, det är absolut en fördel att man har tvingats gå igenom materialet och göra det bättre. 

En annan fördel är möjligheten att lätt ha kontakt med alla studenter:
– Man blir mer lättillgänglig för studenterna, de ringer via Zoom och så diskuterar vi en beräkning.

Se hela intervjun nedan med Lisa Freyhult.

Fler röster om onlineundervisning vid Uppsala universitet.