Karin Apelgren, chef för studentavdelningen, är en av initiativtagarna till Uppsala universitets nya forum för studieadministrativa frågor som startar den 6 mars. Forumet hålls en gång per termin och alla som arbetar med studieadministration vid institutioner och fakulteter vid Uppsala universitet är välkomna.


Varför startar ni ett studieadministrativt forum?
- Det finns ett behov av att lyfta och diskutera studieadministrativa frågor. Campus Gotland har tidigare haft ett forum men det nya nu är att vi samarbetar över avdelningsgränserna och tar ett helhetsgrepp på studieadministrationen. Studieadministrativt forum är en gemensam satsning emellan studentavdelningen, IT-avdelningen och avdelningen för gemensam service och administration.


Vilka frågor kommer att tas upp?
- Flera frågor är aktuella. Vi kommer att diskutera de nya IT-system som inom kort kommer att införas, både nya Ladok och ny lärplattform. Vi kommer också att ta upp vilka förändringar som är på gång i antagningssystemet, behörighetsregler, examensfrågor och regler som rör till exempel studieuppehåll. Regelverk över huvud taget är något som vi ofta får frågor om. Sedan finns det möjlighet att själv önska ämnen på agendan.


Kan vem som helst delta?
- Ja, alla som sysslar med studieadministration i någon form är välkomna. Det kan både vara kursadministratörer men också utbildningsledare, studierektorer eller programsamordnare.

Vad: Studieadministrativt forum
När: Måndagen den 6 mars, kl. 13.00-15.00
Var: Laborativa lärosalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1E, Uppsala
Anmäl dig här senast 16 februari. 
 

Har du frågor eller förslag på ämnen som vi ska ta upp? Kontakta oss på:
studieadministrativtforum@uadm.uu.se

Läs mer om studieadministrativt forum på Medarbetarportalen.