Avtalstiden är två år med förlängningsoptioner om maximalt två år. Avtalen gäller universitetets samtliga anställda med uppdelningen:

  • Uppsala samt övriga campus
  • Campus Gotland

Varje avropande institution/motsvarande beslutar vilken leverantör som bäst kan tillgodose behovet vid avropstillfället, utifrån de tilldelningskriterier som finns fastställda. Några av leverantörerna har egen lokal för de arbetsplatser som inte har ett ledigt och avskilt utrymme för massage vid de aktuella tillfällena. Se vidare respektive avtal för ytterligare detaljer.

Avtalen hittar du i universitetets avtalsdatabas, under kategorin "Personal" och underkategorin "Friskvårdsmassage".

Avropsavtal tecknas mellan leverantör och institutionen (motsv.) genom att använda en dokumentmall som stöd, se formuläret "Friskvårdsmassage avropsavtal" (i Avtalsdatabasen).

OBS! Viktigt är att man ska nyttja konkurrens och kontakta flera leverantörer vid avrop.