Genom utlysningen SSF-CHI vill stiftelsen stimulera samverkande, tvärvetenskaplig forskning inom området beräkningskraft och hårdvara för beräkningsinfrastrukturer, inklusive relaterad programvara. Forskningen ska vara relevant för nuvarande eller framtida svenskbaserad industri och för samhället.

Följande IKT-områden ingår i utlysningen:

  • Hårdvara för nästa generations trådlösa kommunikationssystem
  • Ökad beräkningskraft
  • Energieffektiv IKT

Utvalda projekt får ett bidrag på fyra till sju miljoner SEK per år under en 5-årsperiod.

Sista ansökningsdag är den 3 mars 2020.

Kontakt:

Forskningssekreterare Jonas Bjarne, jonas.bjarne@strategiska.se, 073 – 358 1673.
Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, 08 - 505 81 665.

Läs hela pressmeddelandet.