Hon har mer än tio års erfarenhet från olika positioner inom läkemedelsbranschen och kommer närmast från en tjänst som nordisk medicinsk chef för hjärta-kärl på Novartis. Rekryteringen innebär en viktig förstärkning för UU Innovation, som årligen ger stöd till många idéer och innovationsprojekt inom life science och hälsa. 

När Elisabet Gullberg nu blir en del av UU Innovations team har hon med sig gedigen erfarenhet från såväl akademisk forskning, som arbete inom olika positioner och områden inom läkemedelsbranschen. Närmast kommer hon från en tjänst som nordisk medicinsk chef inom hjärta-kärl på Novartis. I bagaget finns också erfarenhet från arbete som projektledare och rådgivare inom allt från tidig klinisk utveckling till lokal kommersialisering av produkter.

– Arbetet som affärsrådgivare på UU Innovation känns mycket spännande. Framför allt tror jag att mitt nätverk och min erfarenhet av att strategiskt förbereda introduktion av nya produkter från tidig till sen fas, kan komma till nytta, säger Elisabet Gullberg.

År 2005 disputerade Elisabet Gullberg i farmaci vid Uppsala universitet. Efter ett år av tillämpad forskning vid Linköpings universitet, lockade industrin och det bar av till AstraZeneca och senare vidare till MSD. När hon 2014 gick till Novartis hade hon byggt upp erfarenhet från alla faser av klinisk läkemedelsutveckling, kunskap om lagstiftning, hälso- och sjukvård och inte minst strategiskt kunnande inom produkt- och affärsutveckling.

 – Åren på Novartis har fördjupat min förståelse av hälso- och sjukvårdssystemen och förutsättningarna för innovation inom Norden och globalt. Det har varit oerhört lärorikt men efter sammantaget tolv spännande år inom läkemedelsbranschen var det dags att göra något nytt. Att få chansen att bidra med min kunskap och erfarenhet och samtidigt lära mig mer om universitetets olika forskningsmiljöer känns fantastiskt!

Elisabet Gullberg har själv upplevt skillnaden i tankesätt mellan akademi och industri, både som nykomling i näringslivet och, under senare år, som beslutsfattare när forskare och entreprenörer presenterat sina forskningsidéer eller velat sälja in tjänster - en erfarenhet som kommer väl till pass hos en affärsrådgivare i universitetsvärlden.  

– Att arbeta i tre stora organisationer har utvecklat min förståelse för relevansen av idéer ur ett bredare globalt perspektiv. Jag tror det kommer att vara till hjälp i min roll att coacha forskare i att utveckla sina idéer mot kommersialisering, säger Elisabet Gullberg.

Möjligheten att realisera nya idéer tillsammans, lära sig nya saker och att hjälpa andra att lära nytt är starka drivkrafter hos Elisabet Gullberg.

– Jag tycker det är oerhört stimulerande att vara delaktig i förändrings- och förbättringsprojekt och att arbeta i team med många olika kompetenser, berättar hon.

På UU Innovation är man mycket nöjd med rekryteringen.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Elisabet till oss. Hennes nätverk inom läkemedelsindustrin och erfarenhet av att analysera och planera för kommersialisering och implementering av nya produkter blir värdefull i vårt affärsutvecklingsstöd till forskare, säger Malin Graffner Nordberg, chef för IP- och kommersialiseringsstödet vid UU Innovation.

Sara Gredemark