Mattias Lundberg är professor i musikvetenskap. Efter studier i musikvetenskap, latin och konsthistoria, blev Mattias Lundberg 2007 PhD vid University of Liverpool. 2013 erhöll han en docentur i musikvetenskap vid Uppsala universitet, och utnämndes till professor i musikvetenskap 2015.

Mattias Lundberg ansvarade 2006–2011 för den svenska sektionen av Répertoire international des sources musicales, och satt i dess internationella samordningsorgan 2007–2008. I Sverige har han varit involverad i den uppmärksammade debatten om den svenska musikvetenskapens inriktning och framtid, bland annat i STM-online. Mattias Lundberg har haft en rad ämbets- och förtroendeuppdrag i universitet, stat, kungliga akademier och Svenska kyrkan.

Han är även ledamot av Sveriges unga akademi. För en bredare allmänhet är han framför allt känd genom TV-framträdanden och en lång rad folkbildande radioprogram om musikteori och musikhistoria. Tillsammans med Esmeralda Moberg var han programledare för Sveriges Radio P2:s programserie Den svenska musikhistorien, och belönades 2015 med Stora radiopriset för sitt arbete med radioserien.

Mer om nya ledamöter i Kungl. Musikaliska Akademien