Pilotprojektet Kriterium, som är ett samarbete mellan Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet, är inte ett förlag utan en portal för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker.

– Särskilt inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena finns ett behov av ett erkänt forum för publicering av det här slaget. Kriteriums stämpel innebär ett erkännande för författarna redan vid publiceringen att det de skrivit är av hög vetenskaplig kvalitet. Därmed erbjuds bokförfattare samma typ av kvalitetsstämpel som idag erbjuds artikelförfattare i peer-review-granskade vetenskapliga tidskrifter, säger Åke Ingerman, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik vid Göteborgs universitet och ordförande i Kriteriums styrgrupp.

Böcker som ges ut på ett förlag eller i en akademisk skriftserie kan genomgå Kriteriums granskningsförfarande, och ges därefter ut samtidigt av förlaget/serien och av Kriterium. Pilotprojektet avgränsas till samarbete med svenska förlag och akademiska skriftserier knutna till svenska lärosäten.

Kriterium har representanter i styrgruppen från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Biblioteket. Två akademiska förlag, Nordic Academic Press och Makadam, är adjungerade i arbetet. Via lärosätena medverkar också universitetens Acta- och skriftserier och Göteborgs universitet är värd för projektet.

Under perioden 5 november – 15 januari kan forskare skicka in manus för granskning. De två första böckerna inom projektet kommer att ges ut under vintern 2015/16.
Mer information om Kriterium

 

Kontaktpersoner:
Åke Ingerman, Göteborgs universitet, ordförande i Kriteriums styrgrupp, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik.
Katarina Bernhardsson, Lunds universitet, representant i Kriteriums styrgrupp, projektledare och forskare i litteraturvetenskap.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Sharon Rider