Vissa faktorer som påverkar den psykiska hälsan är kända, men psykisk ohälsa är svår att definiera och diagnosticera. Sjukskrivning är ett mått på omfattningen av den psykiska ohälsan men ett osäkert sådant då många med psykisk ohälsa arbetar.

– Det saknas fortfarande kunskap på området, bland annat om vad som förbättrar livssituationen och arbetsdeltagande samt stärker arbetsförmågan. Det är därför arbetsmarknadens parter agerar och vill bidra till att få fram ny kunskap och konkreta verktyg som ger en direkt nytta för individ, arbetsplats och samhälle, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

De forskningsprojekt som finansieras under det fyraåriga FoU-programmet ska bidra till att förklara de komplexa sambanden mellan de olika faktorer som påverkar den psykiska ohälsan Det ska ha relevans för arbetar i privat sektor och leda till praktisk nytta i en nära framtid.

– Statistik från vår skadedatabas visar att sjukskrivningar med en psykisk diagnos i regel är betydligt längre än sjukskrivningar med andra diagnoser. Det är också den orsak till sjukfrånvaro som har ökat mest för både kvinnor och män, och bland kvinnor är det den vanligaste orsaken. Eventuella skillnader mellan könen är något vi vill att forskningsprojekten belyser, säger Susanna Stymne Airey.

Mellan den 29 januari och den 7 maj 2019 är det möjligt för forskare vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus att söka till programmet. Ytterligare information om utlysningen och hur man ansöker

Kontakta AFA Försäkring:

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60

Barbro Jacobsson, FoU-handläggare, AFA Försäkring: 08-696 49 25