Vetenskapsrådet (VR) har den 4 november fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt beviljar VR nästan 478 miljoner kronor till detta område fram till 2023. Uppsala universitet får av detta totalt över 100 miljoner kronor.

Bland dessa märks, bland andra, nästan 6 miljoner kronor vardera till Emma Elfverssons forskningsprojekt "Det konfliktrelaterade våldets fortsättning i postkonfliktstäder: Kartläggning av våld på gatunivå" respektive Erika Weibergs forskningsprojekt "Klimat och samhälle under bronsåldern på Peloponnesos (Grekland)". 

VR's kompletta bidragslista hittar du på VR's hemsida.