– Vi hoppas att detta kan bespara upp till 100 000 människor per år mycket smärta, samt även minska samhällskostnader på upp till 700 miljoner euro varje år bara i EU, säger Cecilia Persson.

Forskningsprojektet "Soft bone cement for better treatment of osteoporotic fractures" handlar om att skapa ett mer elastiskt bencement för förbättrad behandling av ryggfrakturer hos bensköra patienter. Projektet har beviljats två miljoner euro fördelat på tre år inom EIT Health Innovation Projects. EIT Health är ett kunskaps- och innovationsnätverk inrättat av EU:s organ European Institute for Innovation & Technology (EIT).

– Majoriteten av forskningsmedlen går till fyra olika europeiska sjukhus som ska genomföra studien. En del går även till Uppsala Clinical Research Center som ska koordinera arbetet, samt till avdelningen för tillämpad materialvetenskap vid institutionen för teknikvetenskaper och Akademiska sjukhuset för undersökningen av materialet i den nya tillämpningen, säger Cecilia Persson.

Datormodeller kommer att byggas på Uppsala universitet för att utvärdera materialet i en ny tillämpning. Cecilia Persson hoppas att dessa forskningspengar ska innebära ett stort kliv framåt mot en möjlig framtida klinisk användning av materialet.