Två dagars aktiviteter för skolorna och en dag öppen för allmänheten. Välkommen att medverka med en workshop eller någon annan aktivitet.
– Vi vill att särskilt de unga ska kunna ta del av den senaste forskningen, ställa de stora frågorna till forskarna och förhoppningsvis upptäcka hur roligt och spännande det är med vetenskap. Kanske kan vi också inspirera lärare till nya idéer i sin undervisning, säger projektledaren för SciFest, Katarina Holmborn Garpenstrand.

SciFest är en vetenskapsfestival som involverar alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet. Under två dagar, den 7 och 8 mars är det öppet för skolorna och den 9 mars välkomnas allmänheten. Workshops, shower, tävlingar, forskarträffar, föredrag ” prova-på- aktiviteter” ska ge smakprov på forskning och dess tillämpningar.

Utställare och deltagare kommer inte enbart från universitetsvärlden, utan även från företag, myndigheter, muséer och organisationer. Alla som vill medverka i vetenskapsfestivalen är välkomna att ta kontakt med arbetsgruppen SciFest, för att spåna idéer eller iscensätta ett redan färdigt koncept.

Cecilia Aneer, lektor i textilvetenskap vid konstvetenskapliga institutionen, var en av alla forskare som deltog i förra årets festival. I konstvetarnas monter handlade det då om kläder och om olika textila material. Vad var det till exempel för material i kläderna som de besökande eleverna hade på sig? Det gav upphov till många spännande diskussioner.

– Jag blev överväldigad över all den positiva responsen från besökarna, sade Cecilia Anéer. Och konstvetenskapliga institutionen kommer att medverka med en monter även vid SciFest 2019.

Det viktiga är inte att ha en avancerat inredd och utformad monter eller workshop. Det viktiga är visa upp något som fångar besökarens intresse; något konkret ”hands-on” eller något som ger inspiration till tankar och funderingar värda att diskutera.

Vill du hjälp med att formalisera dina idéer? Tveka inte att höra av dig.

Mer information om SciFest och intresseanmälan.