Motiveringen till priset lyder:

"Professor Leena Huss vid Hugo Valentin-Centrum tilldelas lika villkorspriset för sitt mångåriga arbete med att öka förståelsen för minoritetskulturer och minoritetsspråk. Hennes engagemang och kunskap inspirerar såväl studenter som kollegor och är av stor betydelse för Uppsala universitet."

- Jag blev oerhört glad över utmärkelsen, säger Leena Huss.
- Det här är ett viktigt forskningsområde, som blir viktigare med åren. Det här priset betyder mycket för mig och inspirerar mig i mitt fortsatta arbete.

Läs mer om Leena Huss forskning.

Bilden: 2014 års Lika villkorspristagare Leena Huss. 
Foto: Mikael Wallerstadt.

Till lika villkorspriset kan både studenter och anställda nominera en person eller en grupp som utfört framstående insatser för främjandet av lika villkor inom universitetet. Förutom utmärkelsen får pristagaren ett anslag på 25 000 kronor.

Anna T Höglund, verksam vid Centrum för forsknings- och bioetik, är rektorsråd vid universitetet och leder rådet för lika villkor, som är arrangörer till denna dag på temat HBTQ-frågor. Intresset för dessa frågor är stort inom universitetet, därom vittnar den stora uppslutningen. Fullsatt.

Malin Ah-King är evolutionsbiolog och forskare vid centrum för genusvetenskap, och hennes föreläsning handlar om vår heteronormativa uppfattning om djur, som förklaringsmodell till våra heteronormer. Hon inleder lite kontroversiellt: Är alla djur straighta?

Och många av oss är ju uppväxta med den föreställningen; En djurfamilj består av hona, hane och deras ungar, det har vi ju sett på film och i böcker om inte annat.

- Jag kan berätta att 30 procent av alla par bland albatrosser är honor- allihop, att samkönad sexualitet hittats hos 1 500 djurarter – hittills, bland annat hos fåglar, apor och delfiner och hos dvärgchimpanser till exempel har alla sex med båda könen, för att nämna några.

- Och inom många arter är könsbyten norm, som bland fiskar, maskar, svampdjur, räkor och snäckor, fortsätter hon.

Den forskning hon presenterar under  sin föreläsning sopar resolut undan föreställningen om att alla djur är ”straighta”. Inom biologin definieras kön i termer av produktion av ägg eller spermier, fast så fungerar det inte i naturen, menar Malin Ah-King.

Men varför har vi inte hört detta förut?

Man har helt enkelt trott att alla djurpar haft olika kön – och när man funnit samkönade individer så har det till exempel förklarats med naturens ”misstag”. Naturvetenskap uppfattas som sann och objektiv, så när forskare funnit samkönat sex bland djur har de anklagats för att förfalska foton och fabricera data.

Malin Ah-King menar att denna uppfattning ligger till grund för vad som definieras som naturligt och acceptabelt i vårt samhälle.

Avslöja heteronormen! är rubriken på ett projekt och en bok som snart utkommer av Stina Lundin och Elise Linnea Strömberg, från Sveriges förenade HBTQ-studenter. Deras bok innehåller intervjuer med HBTQ-personer, vilka berättar om alla kränkningar de får utstå och om den okunskap på området som finns i samhället.