Professor Lars Lannfelt har under många år forskat om de sjukdomsframkallande förändringar som sker i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, hur de kan orsakas av genetiska förändringar samt hur dessa förändringar kan diagnostiseras och angripas med nya läkemedel. Lannfelt och hans forskargrupp har lyckats utveckla en läkemedelskandidat, BAN2401, som inger hopp om ett framtida läkemedel. Antikroppen har nyligen visat lovande resultat i en klinisk fas-2b-studie omfattande 856 patienter.

– Det är ett fint erkännande av fonden och forskarsamhället att få detta pris, och det är förstås fantastiskt roligt att antikroppen verkar fungera, säger Lars Lannfelt, som nu planerar en konfirmerande fas-3-studie.

– Vi tror att detta kommer att hålla ända fram och är inte oroliga. Den senaste studien var så pass stor, vilket ger mindre utrymme för slumpfaktorn. Om allt går som det ska kan detta bli ett av de första läkemedlen mot Alzheimer på marknaden, med den viktiga fördelen att det uppvisat en mycket god biverkningsprofil.

Läs mer:
Alzheimerbehandling visar unika resultat
Professor Lars Lannfelt får Alzheimerfondens stora forskningspris (extern länk)