STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tar årligen fram ett index som visar hur internationella lärosätena i Sverige är. Sex olika dimensioner av internationaliseringen ingår i indexet. Av de 28 lärosäten som omfattas får tre maximala fem stjärnor; Handelshögskolan i Stockholm, KTH och Chalmers. Sju lärosäten, varav Uppsala universitet är ett, får fyra stjärnor, vilket är en ökning med ett lärosäte sedan föregående år. Även några nya trestjärniga lärosäten har tillkommit.

En tydlig trend är att utbudet av kurser och program på annat språk än svenska, vanligen engelska, har ökat. Andelen forskare och lärare som har disputerat utomlands har också ökat medan andelen internationellt rörliga studenter, utresande såväl som inresande, bara har ökat en aning sedan bottennoteringen år 2012.

Läs mer om resultatet för 2019

Läs mer om STINT internationaliseringsindex