You're visiting Medarbetarportalen without being logged in. If you login you will get access to your groups, news and other personalized content. Log in External users
Feedback

News Category Navigation Portlet

Archive

Latest (10)

Asset Publisher Asset Publisher

2017-10-05

Lär dig mer om informationssäkerhet!

Under senare tid har det varit många händelser kopplade till informationssäkerhet. Anmäl dig därför till utbildning i säker informationshantering.

Oktober är Europas informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month, ECSM). Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om informationssäkerhet och har ett ständigt återkommande budskap: Stop - Think - Connect. 

Över hela unionen riktas då fokus på skyddet av din, min och vår gemensamma information. Läs mer om EU- kampanjen.

I år lyder budskapet: ”Informationssäkerhet är ett delat ansvar”. Detta syftar på hur viktigt det är med ett enat engagemang för att sprida kunskap och information om säker informationshantering. 

För att öka din kunskap om säker informationshantering både på din arbetsplats och i vardagen så erbjuder universitetets informationssäkerhetssamordnare utbildning i grunderna i informationssäkerhet - öppen för alla vid Uppsala universitet.

Tid: 30 november kl 9.15-12.

Plats: Laborativa lärosalen (10:203), Blåsenhus.

Anmälan till:  Ulrika Sundling

Gunilla Sthyr

News Category Portlet News Category Portlet

  • University News