I syfte att ytterligare stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet utlyser rektor projektmedel för verksamhetsåret 2021. Beviljade medlen kan tas i bruk redan från och med hösten 2020.

Utlyst belopp är sammanlagt 2 000 000 kr.
Projektmedlen fördelas mellan fem områden: utbildningsförnyelse och generella pedagogiska utvecklingsprojekt, aktiv studentmedverkan (ASP), e-lärande, hållbar utveckling samt internationalisering och interkulturell kommunikation.
Sista dag för ansökan är den 26 mars.
För mer information och ansökan se utlysning av projektmedel i medarbetarportalen.