Preliminär dagordning på konsistoriet den 26 oktober 2022:

  • Rektors promemoria (information, diskussion). Föredragande: Anders Hagfeldt
  • Rapport från konsistoriets revisionsutskott (information). Föredragande: Gunnar Svedberg
  • Riskutskott och omvärldsanalys (beslut). Föredragande: ordföranden
  • Uppföljningsrapport delåret 2022 (information). Föredragande: Daniel Gillberg
  • Kommunikationspolicy för Uppsala universitet (samråd). Föredragande: Pernilla Björk
  • Ledamöter stiftelsen Studenten (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg
  • Ledamöter i Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS (beslut). Föredragande: Caroline Sjöberg
  • Meddelanden (information)

Läs mer om konsistoriet (information i medarbetarportalen)