Årets högtidliga professorsinstallation äger rum fredagen den 15 november i universitetsaulan, men redan med början tisdagen den 12 november i installationsveckan håller de nya professorerna sina installationsföreläsningar.

Se tid- och platsanvisningar för respektive tillfälle i kalendariet.