Anne Ramberg är en av åtta externa ledamöter som har utsetts av regeringen och har sitt första styrelsesammanträde den 17 maj. Helt ny vid Uppsala universitet hon inte. År 2015 utsågs hon till hedersdoktor vid juridiska fakulteten och sedan dess har hon varit i Uppsala ganska mycket. 

– Jag tycker det är väldigt tilltalande att Uppsala universitet har en så stark studenttradition. Jag har deltagit i många olika aktiviteter på universitetet, alltifrån att undervisa jurister i konstitutionella frågor till att medverka på alumnidagar och delta i rättspolitiska debatter. Jag har också sedan lång tid innan haft nära kontakt med juridiska fakulteten, säger Anne Ramberg.

I år pågår också val av ny rektor och nya vicerektorer vid universitetet. Blir det en särskild utmaning för er i konsistoriet?

– Det är klart att det alltid kan innebära utmaningar när det sker stora förändringar under kort tid i en organisation, men när de som i det här fallet äger rum under väldigt välordnade former och i en harmonisk miljö, ser jag ingen dramatik alls. Många av ledamöterna i konsistoriet är kvar och vi har glädjen att ha rektor kvar fram till årsskiftet. 

Har du hunnit sätta dig in i universitetets nya mål och strategier?

– Det är något jag just nu håller på och studerar. Jag har läst alla styrdokument, tagit del av arbetet på avstånd och har läst rektors mycket informativa blogg, men det finns mycket kvar att lära. Jag har också kontakt med min företrädare Gudmund Hernes och vi ska samråda inför överlämnandet.

Under corona-pandemin har stora förändringar skett inom universitetet. Hur ser du på det?

– Här finns det flera utmaningar, inte minst när det gäller att titta framåt och göra realistiska riskanalyser för att kunna tillhandahålla en högkvalitativ undervisning under jämlika förutsättningar. Men också naturligtvis att skydda de mest sårbara. Jag tror att det gäller att vara uthållig och titta långsiktigt på det här så att vi minimerar skadan för studenter, lärare och forskare, säger Anne Ramberg.

– Jag är imponerad över hur effektivt universitetet har tillsatt en krisledning och lyckats ställa om verksamheten. Sen återstår att ta vara på de lärdomar man kan dra av de här erfarenheterna, till exempel när det gäller beslutsfattande, teknik och universitetets roll som samhällsbärare i en sådan här situation.
 

Annica Hulth

Läs mer:
Nya ordföranden Anne Ramberg vill värna forskningens frihet