Ca 160 personer deltog vid mötet där den nya IT-direktören Lisbet Holmberg Stark presenterade sig och berättade om hur hon ser på det fortsatta arbetet med att skapa en organisation för den nya avdelningen.

Lisbet Holmberg Stark tillträdde som IT-direktör den 1 april och har under de första veckorna besökt de allra flesta av universitetets campusområden för att skapa sig en bild av hela universitetet verksamhet och sätta sig in i IT-verksamheten. 

 - Jag har verkligen känt mig välkommen och blivit väl introducerad under mina första veckor, säger Lisbet Holmberg Stark. Bland mina starkaste intryck från campusbesöken är det engagemang och den vilja att bygga nytt tillsammans som jag har märkt finns hos många - både bland IT-medarbetare, men även hos företrädare för universitetets kärnverksamhet. En stark önskan att ytterligare förbättra stöd till forskare och lärare har jag också noterat. 

Det nuvarande projektet som arbetat med förberedelser för universitetsgemensam IT avslutas under våren och lämnar över stafettpinnen till IT-direktören. Projektledare Therése Iveby Gardell berättade om den riskanalys som genomförts med skyddsombud där ett antal risker identifierats och som nu tas omhand i det fortsatta arbetet. Projektet kommer också att slutrapportera under maj - bland annat med ett förslag till finansieringsmodell och formulerade krav  från verksamheten på den nya IT-organisationen.  Projektets rapporter utgör underlag för IT-direktörens arbete med att bygga upp den nya organisationen.

Fortsatt arbete med universitetsgemensam IT: Workshop för IT-medarbetare 23 maj

Under första halvan av maj beräknas de fackliga förhandlingarna kring vilka medarbetare som ska arbeta i den nya avdelningen vara klara. Målet är att avdelningen ska vara bemannad och redo att starta verksamheten under hösten. IT-direktören bjöd under mötet in alla sina kommande medarbetare att delta i en workshop den 23 maj där principer för hur avdelningen kan organiseras ska diskuteras - utifrån de mål för universitetsgemensam IT som finns formulerade i projektdirektivetoch utifrån de krav från verksamheten som sammanställts. En kallelse till workshop kommer att skickas ut till de medarbetare det gäller. 

 

Mer information

Presentation från mötet 23/4

Läs mer om projektet, tidsplan och frågor och svar

Läs tidigare nyhet: IT-direktör Lisbet Holmberg Stark på plats