Med tvärvetenskapliga kurser menas kurser som utvecklas i nära samarbete mellan olika ämnen och pedagogiska traditioner. Varje vetenskapsområde har under 2019 tilldelats 500 tkr för detta ändamål. 

Välkommen att inkomma med förslag på nya tvärvetenskapliga kurser, mer information finns i inbjudan.

Sista dag för att inkomma med förslag är 15 mars 2019.