Institutionen för kirurgiska vetenskaper har precis mottagit tre miljoner kronor i testamentsgåva. Pengarna ska användas för forskning om Ménières sjukdom.

– Det är fantastiskt roligt, jag fick nästan en chock, berättar Helge Rask-Andersen, seniorprofessor i experimentell otologi vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Helge Rask-Andersen forskar på innerörat och Ménières sjukdom. 2011 visade Helge Rask-Andersen labbet och berättade om sin forskning för en patientförening för de som drabbats av Ménières sjukdom.

– En av besökarna var väldigt intresserad och bestämde sig för att testamentera hälften av sina tillgångar till forskning om Ménières sjukdom och hälften till forskning om prostatacancer.

Högt tryck av okänd anledning

Vad Ménières sjukdom beror på vet inte forskarna men det yttrar sig i form av högt vätsketryck i innerörat. Trycket i sin tur orsakar bland annat plötsliga yrselanfall och hörselnedsättning. Cirka 30-40 000 svenskar har Ménières sjukdom.

– Det är en besvärlig sjukdom där yrseln kan orsaka att patienterna kastas till marken. I vissa fall kan patienten uppleva att golvet och taket byter plats. Eftersom yrseln kan drabba patienten plötsligt kan patienterna också drabbas av ångest över att få ett anfall när de är ute på stan eller umgås och det i sin tur kan leda till social ångest.

Det finns idag behandling för att till del minska symptomen men ingen behandling för att bota själva sjukdomen.

Innerörat svårt att studera

– Innerörat är det svåraste organet och vävnaden att studera i människokroppen. Det skyddas av kroppens hårdaste ben, hårdare än tandben.

Forskarna studerar nu innerörats fysiologi och hur vätskorna i innerörat rör sig med hjälp av bland annat synkrotronröntgen och superupplösande mikroskopi. Med synkrotronröntgen kan forskarna bygga upp en tredimensionell bild av innerörat

– Vi vet fortfarande för lite om människans inneröra men vi har de senaste åren gjort väldigt intressanta fynd som kan leda till att vi kan förstå hur Ménières sjukdom uppstår och därmed hitta botemedel.

 

Läs mer

Råd och information till anställda som blir kontaktade angående testamentsgåvor