Den 23 maj bjöd UU Innovation in till ett möte i Gottsunda centrum om hållbart samhällsbyggande i praktiken, med fokus på områden med särskilda utmaningar. Sedan tidigare har kommunen en handlingsplan för ett förbättringsarbete i Gottsunda/Valsätra och i april beslutade kommunen om ett planprogram för Gottsundaområdet med starka sociala ambitioner.

Det var bakgrunden till diskussionerna på den ”Accessdag” som UU Innovation arrangerade i Gottsunda centrum. Under en halvdag hölls korta föredrag av forskare och andra experter och vid fikapausen och lunchen fanns tid för diskussioner.

Från Uppsala universitet deltog Birgitta Essén, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Hans Grönqvist, nationalekonomiska institutionen, Anna-Sara Lind och Martha Middlemiss Lé Mon vid Centrum för forskning och religion och samhälle samt Nils Hertting, institutet för bostads- och urbanforskning. På plats var också Jonas Alwall från Malmö universitet.

Strategi som minskar segregation

Lisa Hellberg från Uppsala kommun berättade om stadsutveckling för social hållbarhet och Ishan Kellecioglu vid Delegationen mot segregation, talade om regeringens strategi för att minska och motverka segregation. I publiken satt bland annat representanter för kommunen, kyrkan, studieförbund och arkitektkontor.

– Syftet med dagen är att ge forskare och intressenter möjlighet att tillsammans diskutera frågeställningar, utbyta erfarenheter och identifiera forskningsbehov med utgångspunkt i aktuella utmaningar, säger Johan Edman, samverkansledare vid UU Innovation.

Accessdagen knöt an till det strategiska partnerskapet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun med ”hållbart samhällsbyggande” som centralt tema. Dagens diskussioner var en upptakt till AIMday Hållbara städer som UU Innovation arrangerar i höst.

Universitetets närvaro i staden

Samtidigt var det ett inspel till universitetets arbete med Utvecklingsplan 2050, som undersöker nya sätt att vara närvarande på flera platser i staden och regionen.

– Uppsala expanderar och frågan är hur vi ser på oss själva i förhållande till staden? I våra mål och strategier står det att vi ska ta ett ansvar för samhällsutvecklingen och dessutom har vi ett uppdrag att arbeta med breddad rekrytering. Gottsunda är ett område vi skulle kunna vara närvarande i, säger Johan Tysk, vicerektor inom teknik och naturvetenskap, som leder arbetet med Utvecklingsplan 2050 och var på plats på Accessmötet i Gottsunda centrum.

Annica Hulth