• Covid-19 situationen   Information. Föredragande: Eva Åkesson 
 • Rapport från revisionsutskottet inkl. information om extern kvalitetsutvärdering av internrevisionen Information. Föredragande: Gunnar Svedberg 
 • Internrevisionen: Årsrapport 2019
  Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem 
 • Självvärdering inför UKÄs lärosätesgranskning 
  Information. Föredragande: Anders Malmberg
 • Uppföljning av utbildningsutvärderingar 
  Information. Föredragande: Eva Åkesson
 • Fördelning av tillkommande medel i vårändringsbudgeten för 2020 
  Beslut. Föredragande: Daniel Gillberg 
 • Omvärldsrapport 
  Information. Föredragande: Katarina Vrede  
 • VP 2021: Uppföljningsrapport samt förberedande diskussion
  Information, diskussion. Föredragande: Daniel Gillberg  
 • Lokalförsörjningsplan 2021-2023 
  Beslut om att skicka på remiss. Föredragande: Mats Larhed, Annika Sundås Larsson
 • Information från rekryteringsgruppen.
  Information. Föredragande: Gunnar Svedberg
 • Utvärdering styrelsens arbete
  Information, diskussion.  Föredragande: ordföranden 
 • Det fria ordet i akademin
  Information, diskussion. Inledare: Sven Widmalm 
 • Samråd om avgångsvillkor för rektor
  Samråd. Föredragande: ordföranden