Anslaget är ett ettårigt projektbidrag för forskning under 2020 och maxbeloppet är 500 000 kronor. Ansökan sker digitalt via Hjärt-Lungfondens forskningswebb

Information om ansökningar relaterade till covid-19

Ansökningar om stöd till projekt som kommer att genomföras från 2021 och framåt hänvisas till Hjärt-Lungfondens stora anslagsomgång som är öppen till och med 12 maj. Det innebär att Hjärt-Lungfonden även kommer att finansiera forskning om infektioner i lungorna i den stora anslagsomgången.

Möjlighet att byta forskningsinrikting

Hjärt-Lungfonden möjliggör nu även att forskare som har pågående forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden kan använda dessa medel för forskning om hur covid-19 drabbar patienter med kronisk hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Om anslagstagaren önskar ändra inriktning på projektet måste forskningsavdelningen på Hjärt-Lungfonden informeras om det via e-post: forskning@hjart-lungfonden.se

Mer information om forskningsanslagen och ansökningsförfarandet

Besök Hjärt-Lungfondens webbplats, skicka e-post till forskning@hjart-lungfonden.se eller ring 08-566 24 220. 

Hjärt-Lungfondens nyhetsbrev