Det är en enorm ökning på bara ett par veckor av antalet användare av e-mötesverktyget Zoom. Främsta förklaringen är att från och med 18 mars, så ska all undervisning och examination vid universitetet ske digitalt och med hjälp av Zoom kan man möta studenterna i realtid, vare sig det handlar om enskild handledning, smågruppsarbete eller storföreläsningar. 

Zoom är också ett förhållandevis enkelt verktyg att använda för alla typer av möten och eftersom många av universitetets medarbetare flyttat sin arbetsplats till hemmet, på grund av coronasmittan – så gäller det avdelnings/institutionsmöten, arbets-/gruppmöten såväl som mer sociala aktiviteter, som en fika över Zoom.

På frågan om det finns någon risk för att kapaciteten inte räcker till när antalet användare ökar så snabbt, svarar Pelle Lindé, IT-strateg vid avdelningens för universitetsgemensam IT.

– Senaste informationen i början av veckan sa att lärosäten i Norden nu pikar på ca 50 000 samtidiga användare av Zoom. Kapaciteten är 250 000 så vi nyttjar nu ca 20 procent –  och Zoom är beredd att öka när behov uppstår.
 

Nyttiga länkar för hemarbete:

Kom igång med Zoom
Flytta undervisning online 
Zoomfika för social samvaro
Ta hand om dig och din arbetsmiljö
Information till dig som behöver arbeta hemifrån