Forskarskolan planerades ursprungligen starta 1 september 2020. Med tanke på de utmaningar som coronaviruset skapar för verksamheten just nu har forskarskolans styrgrupp beslutat att skjuta fram utlysningen av doktorandtjänsterna. Nytt startdatum för verksamheten är satt till 11 januari 2021 och sista ansökningsdag är 15 september.

Mer information om utlysningen kommer att publiceras inom kort.

Kontakt: 

Jenny Helin, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen.