Varför valde ni en digital disputation?
– Opponenten skulle ha anlänt från American University i USA, men med rådande restriktioner fattade vi det gemensamma beslutet att han skulle delta via länk. Strax innan disputationen fick vi beskedet att en av betygsnämndens medlemmar inte kunde företa resan från Lund till Uppsala, så via e-mötesverktyget Zoom förde vi samtalet mellan tre städer i två världsdelar.

Hur skulle du sammanfatta upplevelsen?
– Som en allt igenom positiv erfarenhet. Respondenten hanterade situationen prickfritt, interaktionen mellan samtliga deltagare fungerade utmärkt, likaså frågorna från åhörarplats. Jag tog inte del av betygsnämndens överläggning, men min uppfattning är att även det fungerade oklanderligt.

Skötte sig tekniken också prickfritt?
– Absolut! Bilden frös visserligen en kort sekvens i början men det var snabbt åtgärdat med hjälp av en tekniker på plats. Då vi dagen innan testkörde den transatlantiska länken upplevde vi smärre problem, men under själva disputationsakten fungerade den perfekt, möjligen beroende på att större delen av den amerikanska befolkningen sov då och därmed inte belastade nätet. Att Zootissalen vid Zoologiska institutionen dessutom har flera kameror och två stora skärmar medförde att alla kunde följa förhandlingarna.

Kan formatet utvecklas ytterligare?
– I samband med att opponenten ställde sina frågor gick det bra att snabbt bläddra i den Powerpoint som användes vilket bidrog till att visualisera det som diskuterades för åhörarna. Det vore intressant att utveckla det greppet ytterligare med bilder och filmer.

Är digitala disputationer ett alternativ även i virusfria tider?
– Varför inte? Det öppnar för internationella disputationer som utan att inskränka kvaliteten kan genomföras utan långa flygresor. Det sparar tid och resurser och innebär framför allt en minskad miljöpåverkan. Vi kan visserligen inte förevisa vårt besök rent fysiskt, men det torde kompenseras av att vi visar att vi är i framkant när det gäller ny teknik. Jag vet att även Uppsala universitets juridiska fakultet nyligen genomförde en disputation via länk och förhoppningsvis är det en utveckling som är här för att stanna.

Text: Magnus Alsne