Josef Pallas, företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet har, tillsammans med Elena Raviola, HDK-Valand vid Göteborgs universitet, startat ett initiativ för att samla in berättelser och tankar från alla som arbetar inom offentlig sektor och som dagligen möter utmaningar av coronaepidemin i Sverige. Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, poliser, handläggare, militärer, socialarbetare, hemtjänstarbetare, utredare, lärare, kulturarbetare, kommunikatörer, forskare, epidemiologer, chefer, volontärer – alla är välkomna att bidra.

– Vår idé är att samla – i en bok – berättelser om vad coronakrisen har inneburit för det vardagliga arbetet i offentliga organisationer. Vi tycker att det är viktigt att dokumentera krisens vardag och vi är väldigt intresserade av berättelser om arbetet och arbetsplatsen, säger Josef Pallas.

Vilka tankar väcks när du hanterar de förändringar och de anpassningar som din organisation gör i samband med virusspridningen? Att skriva eller spela in (med ljud) berättelser om vardagen på jobbet under den här krisperioden kanske kan vara ett sätt att stanna upp, reflektera och dela upplevelserna och insikterna med andra.

– Vi tänker att detta ska vara så enkelt som möjligt och i den form som passar varje person bäst. Skicka det du producerar, så ofta som du kan och orkar, till någon av oss via email, SMS, eller Whatsapp, eller på något annat sätt som du föredrar. Vi kommer att spara allt material på ett anonymt sätt enligt Vetenskapsrådets etiska principer och du kan avbryta medverkan när du vill, förtydligar Josef Pallas.

Kontaktuppgifter:
josef.pallas@fek.uu.se, Josef Pallas (Facebook), +46733224877 (Whatsapp)
elena.raviola@gu.se, Elena Raviola (Facebook), +46730747695 (Whatsapp)