I år går stipendierna till forskning på temat Fysiska och psykiska funktionshinder hos barn – riskfaktorer och behandlingsmetoder. Totalt delades 11 stipendier ut av drottningen. Utdelningen ägde rum 16 januari på Stockholms slott.

– Det kändes väldigt ärofyllt och högtidligt att ta emot stipendiet och det var roligt att få diskutera min forskning med drottningen. Jag är extra glad att behandlingsforskning inom barn och ungdomspsykiatrin uppmärksammas, säger Jenny Meyer, doktorand vid institutionen för neurovetenskap.

Hon tilldelas 80 000 kronor för projektet ”Färdighetsträning för ungdomar med ADHD – en randomiserad kontrollerad studie”.

Cecilia Montgomery, doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas 120 000 kronor för projektet ”SOMP-I, Structured Observation of Motor Performance; validitet hos en metod för bedömning av tidig motorisk förmåga (0-10 månader)”.

– Det var ett unikt tillfälle att träffa drottningen som var mycket trevlig och ställde kloka frågor om mitt forskningsämne. Det bästa med att ha fått stipendiet är att jag kan ta ledigt från min kliniska vardag som fysioterapeut på barnsjukhuset för att slutföra min avhandling, säger hon.