Eftersom riskgrupper erbjuds gratis vaccination på vårdcentraler eller hos vaccinationsbyråer rekommenderar vi att du som tillhör någon av riskgrupperna kontaktar din vårdcentral eller en vaccinationsbyrå.

Eftersom universitetet inte samordnar någon vaccination i år kan institutioner/avdelningar som vill erbjuda vaccination för medarbetare kan göra det via Previa. Vaccinationer som genomförs på Previa bekostas av institutionen och behöver därför godkännas av prefekt/motsvarande. Med ett godkännande från prefekt/motsvarande kan medarbetare boka tid hos Previa för vaccination på plats i deras lokaler.

För campus Gotland genomförs vaccinationer hos Avonova i Visby men bokas som vanligt via Previa.

Mer information om influensavaccination 2019