Prissumman på 25 000 kronor ska användas av pristagaren/pristagarna till ändamål som rör lika villkorsfrågor inom universitetets verksamhet.

Exempel på insatser

  • Tillämpa normkritisk pedagogik.

  • Insatser som motverkar diskriminering.

  • Insatser som främjar rekrytering på lika villkor.

  • Utöva ett ledarskap som främjar lika villkor.

  • Insatser som främjar jämställdhetsintegrering.

Mer om priset och nomineringen