Konsistoriet beslutar om universitetets verksamhetsplan i juni varje år. Efter att regeringen fastställt sin budgetproposition fastställer universitetet vanligtvis en justerad verksamhetsplan. Men med anledning av det osäkra politiska läget görs i år ingen justering utan den beslutade verksamhetsplanen ligger fast. Att den budget som lagts fram av M och KD nu röstats igenom förändrar inte detta.

Universitetets verksamhetsplan omfattar tre år och ska ge områdesnämnder och andra verksamheter robusta och långsiktiga planeringsförutsättningar, även om den politiska styrningen är ryckig och osäker.