I motiveringen står – förutom hans framstående forskning, att med tydlighet, kompetens, administrativ skicklighet och engagemang ha utfört ledningsuppdrag och andra förtroendeuppdrag inom den medicinska fakulteten och Uppsala universitet.

Ytterligare fyra medarbetare vid Uppsala universitet tilldelas Gustaf Adolfsmedaljer för betydelsfulla insatser. Dessa är:
Medaljen i guld: professor Tord Johansson och professor Merja Kytö.
Medaljen i silver: tidigare IT-chef Mia Lindegren. ”1924 års Gustaf-Adolfs-medalj” (15:e storleken): universitetsdirektör Katarina Bjelke.

Läs mer om motiveringen bakom dessa utmärkelser.

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

1924 års Gustaf Adolf-medalj har tilldelats konungar, kanslerer, rektorer, prorektorer, förvaltningschefer och stordonatorer.