För att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026 och genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem kräver Bibsamkonsortiet följande:

  • omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer
  • läsrättigheter för deltagande organisationer till Elseviers 1 900 tidskrifter
  • en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång

Tillgång till artiklar

Forskare från de deltagande organisationerna kommer att fortsätta att ha tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 - juni 2018 enligt villkoren i det pågående avtalet, men Elsevier kommer inte att ge tillgång till prenumerationsbaserat innehåll som publiceras efter den 30 juni 2018.  Tips på alternativa vägar för åtkomst till artiklar finns här:

http://openaccess.blogg.kb.se/openaccess-definition/hitta-oppna-artiklar/

Frågor och svar  från Bibsam

Frågor och svar till användare: http://openaccess.blogg.kb.se/avtalet-for-bibsamkonsortiet-med-elsevier-upphor-fragor-och-svar/

Kontaktperson på universitetsbiblioteket

Frågor besvaras av Gunilla Sundström, avdelningschef vid avdelningen för ämnesbibliotek, gunilla.sundstrom@ub.uu.se  tel. 070-167 92 42

Pressmeddelande från Kungliga biblioteket

http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sverige-tar-staellning-foer-oeppen-tillgaang-avtalet-med-elsevier-saegs-upp-2508297?utm_campaign=send_list

 

Sofia Ljungman