Avtalet är indelat i sex områden med tillhörande leverantörer och man väljer själv det område som passar bäst till behovet. Leverantörerna är inte rangordnade, utan man gör sin bedömning utifrån erfarenhet, kompetens och arbetsprover.

Här finns mer information om hur man går tillväga för att anlita en leverantör för språkgranskning.

 

Avtal för översättning av text från svenska till engelska finns redan.

Uppsala universitets språkpolicy