Forskningsrojektet Astrid Lindgren-koden, där flera forskare från Uppsala universitet deltar och som Malin Nauwerck leder, går ut på att avtolka Astrid Lindgrens stenograferade originalmanuskript med digitala metoder.

Bernadottestipendiet på 120 000 kronor har hon nu fått för ett sidoprojekt inom Astrid Lindgren-koden med titeln "Språkspel, ljudeffekt, ordbild – en intermedial och tvärvetenskaplig grund för framtida forskning på Astrid Lindgrens stenograferade originalmanuskript".

– Stipendiet kommer att användas för att experimentera kring hur man kan presentera ett litterärt verks tillblivelse idag, säger hon.

Ambitionen är att sammanföra kompetens från akademin med den från författare, konstnärer, dramatiker, illustratörer och kompositörer för att bygga en multimedial, digital utställning som visualiserar, ljud- och iscensätter ett verks, och Astrid Lindgrens, kreativa process.

– Målet är både att bjuda in allmänheten till interaktion med manuskripten, och att bygga en tvärvetenskaplig och konstnärlig plattform för vidare forskning.

Malin Nauwerck värdesätter möjligheten att skapa någonting intressant, tankeväckande och roligt, inte enbart för dem som intresserar sig för Astrid Lindgrens författarskap, utan kanske inte minst för en hel generation stenografer och sekreterare.

– Jag hoppas kunna belysa deras historia lite extra genom detta projekt.