Göran Ulväng får priset Årets hedersupplänning för sitt arbete med att forska, föreläsa och sprida kunskap om hembygdshistoria.

– Jag arbetar inte för att få utmärkelser utan för att jag brinner för ämnet. Men det är såklart otroligt hedrande att få den här utmärkelsen, säger Göran Ulväng, som är docent vid ekonomisk-historiska institutionen.

Göran Ulväng har tidigare lett ett projekt där uppländska herrgårdskartor inventerades och idag forskar han bland annat om brandförsäkringar på 1700- och 1800-talen.